Roman Polanski.Aktor.Rezyser 


Wystawa: Patronat Honorowy:

Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Włodzimierz FisiakMarszałek Województwa Łódzkiego
Wystawa zrealizowana ze środków:Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Organizacja wystawy: Muzeum Kinematografii w Łodzi
prawo