Roman Polanski.Aktor.Rezyser 


Wystawa: Realizacja

Scenariusz:  Krystyna Zamysłowska, Piotr Kulesza
Konsultacje: Gene Gutowski, Andrzej Kostenko, Leopold Rene Nowak
Kuratorzy:   Krystyna Zamysłowska, Piotr Kulesza
Współpraca: Małgorzata Abramowska, Viviana Ballotta, Magdalena Biedrzycka, Ewa Bladowska, Anna Bohdziewicz, Yola Czaderska–Hayek, Elżbieta Czarnecka, Joanna Fido, Barbara Kurowska, Monika Lang, Agnieszka Wranicz, Edward Zamysłowski
Projekt graficzny wystawy:  Witold Wódka
Skanowanie materiałów: Tomasz Komorowski
Prezentacja multimedialna: Mirosław Gumiński
Projekt i wykonanie strony internetowej wystawy:   Edward Zamysłowski
Tłumaczenia na język niemiecki:  Lidia Kämmerlings, Josef Herten – Instytut Polski
w Dűsseldorfie
Tłumaczenia na język angielski: Anna Lesińska–Gazicka
Korekta angielska:   Mark Caudle
Tłumaczenie na język polski: Anna Lesińska–Gazicka, Anna Sheppard, Michał Ronikier, Julia Niewiarowska
prawo