Roman Polanski.Aktor.Rezyser 


Roman Polański. Aktor. Reżyser.  >   o wystawie:

Publikacja ma na celu ukazanie postaci reżysera jako wielkiego twórcy światowego kina, ale także wspaniałej postaci, która wzbudza kontrowersje. To jeden z najbardziej fascynujących twórców naszych czasów, genialny, charyzmatyczny, ekscentryczny, impulsywny , bezkompromisowy - mówią o nim współpracownicy.

Najbliższe prezentacje wystawy :
Gdynia: wystawa towarzysząca 34 Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych – miejsce ekspozycji: Muzeum Miasta Gdyni ( 14 - 27 września );
Łódź : Muzeum Kinematografii w Łodzi ( 8 październik 2009 – 5 luty 2010 );
Lipsk: Passage Kinos ( 14 – 28 październik 2009);
Halle: Lux Kino (29 październik – 18 listopada 2009);
Wystawa w Lipsku i Halle towarzyszy festiwalowi polskiego kina „ filmPOLSKA”;
Duesseldorf: Muzeum Filmu ( 27 luty – 20 maja 2010 )

Wystawa została dofinansowaniem ze środków:
Ministra Kultura i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie.
Patronat honorowy nad wystawą objęli:
Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Włodzimierz Fisiak - Marszałek Województwa Łódzkiego.

Kuratorzy wystawy:
Krystyna Zamysłowska, Piotr Kulesza

Opracowanie plastyczne wystawy: Witold Wódka

Realizacja wystawy: Muzeum Kinematografii w Łodzi

prawo