Roman Polanski.Aktor.Rezyser Roman Polański. Aktor. Reżyser.  >  strona www:

Internetowe przedstawienie wystawy nie jest jej mechanicznym odwzorowaniem. Prezentujemy tu raczej wybrane materiały źródłowe, głównie plakaty filmowe i fotosy, które posłużyły do przygotowania wystawy. Podział według klucza aktor - reżyser nie jest ostry, jako że Roman Polański w wielu swoich filmach występował jednocześnie w obu rolach. Pośród pokazanych na dalszych stronach eksponatów, oprócz plakatów
w oczywisty sposób komercyjnych ale interesujących ze względu na egzotyczność krajów pochodzenia, są też dzieła wybitnych artystów będące swoistą recenzją i podsumowaniem prezentowanych filmów.
Tożsamość ich twórców pozostawiamy dociekliwości widzów, bowiem wystawa skupia się na osobie Romana Polańskiego.
prawo