Roman Polanski.Aktor.Rezyser 


Roman Polański. Aktor. Reżyser.  >   o wystawie:

Często występował jako aktor u innych słynnych reżyserów na świecie. Zagrał m. in. w „Czystej formalności” Giuseppe Tornatore u boku Gerarda Depardieu, w filmie Michela Blanca „Wielkie zmęczenie”, w ”Godzinach szczytu 3” Bretta Ratnera czy „Cichym chaosie” z 2008 roku Antonio Luigi Grimaldiego. W Polsce ostatnim filmem fabularnym, w którym zagrał, była ”Zemsta” Andrzeja Wajdy. Wystąpił w nim w roli Papkina, która okazała się jego wielkim sukcesem aktorskim.
Uzupełnieniem tej części ekspozycji będzie prezentacja multimedialna z wybranymi niezwykłymi aktorskimi epizodami filmowymi Romana Polańskiego.
Oprócz zdjęć na wystawie zostanie zaprezentowany unikatowy zbiór plakatów filmowych pochodzących z wyjątkowej kolekcji zgromadzonej przez Muzeum Kinematografii w Łodzi.
To ponad 190 plakatów z różnych stron świata m. in. z USA, Japonii, Meksyku, Argentyny, Turcji, Rosji, Węgier, Francji, Niemiec. Sama ich prezentacja stanowi dowód na ogromną popularność polskiego reżysera oraz jego filmów na świecie. Wśród autorów plakatów są prace największych polskich plakacistów m. in. Rosława Szaybo, Wiesława Wałkuskiego czy Jana Lenicy.

Wystawie towarzyszy publikacja pod redakcją Barbary Kurowskiej przygotowana w wersji polsko - angielskiej, w której znalazły się m. in. wypowiedzi osób, które z Romanem Polańskim pracowały, u których Roman Polański pracował jako aktor, m. in.: Gene Gutowskiego, Anny Sheppard, Allana Starskiego, Waldemara Pokromskiego, Andrzej Kostenko, Andrzeja Wajdy, Janusza Morgensterna, Jerzego Skolimowskiego.
Są w niej również zawarte wypowiedzi przyjaciół Reżysera : Leopolda Rene Nowaka, Ryszarda Horowitza, Wojciecha Fibaka.

prawo