Roman Polanski.Aktor.Rezyser 


Wystawa / Exhibition:  Realizacja / Realisation:

Za udostępnienie wystawy „Guy Ferrandis – Fotografie z planu filmu Romana Polańskiego Pianista serdecznie dziękujemy Panu Jerzemu Jednorowskiemu /
For the materials of the exhibition „Guy Ferrandis – photos from the film set of The Pianist by Roman Polański” we would like to express our special gratitude to Mr Jerzy Jednorowski.Do ilustracji strony internetowej wykorzystano projekty plakatów do wystawy i okładkę wydawnictwa opracowane przez Witolda Wódkę ze zdjęciami Guy Ferrandisa z planu filmu Romana Polańskiego "The Ghost" (2009). W tekście wykorzystano karykatury Romana Polańskiego wykonane przez Jacka Makiewicza i Dariusza Łabędzkiego oraz portret Romana Polańskiego wykonany przez Tomasza Komorowskiego.
Autorem rzeźby pokazanej na stronie jest Paweł Jocz.


Patronat medialny / Media Patronage:

Film, Stopklatka, Magazyn Filmowy SFP, www.bazafilmowa.pl, www.filmpolski. pl, TVP2

Wystawę poleca / This exhibition is recommended by: Kocham Kino
Rzeźba głowy Romana Polańskiego jest autorstwa Pawła Jocza.prawo