Roman Polanski.Aktor.Rezyser 


End of Night (1956)

Director: Julian Dziedzina, Paweł Komorowski, Walentyna Uszycka
Director assistance: Jan Włodarczyk, Roman Polański
Screenplay: Antoni Bohdziewicz, Bohdan Drozdowski, Julian Dziedzina, Marek Hłasko, Paweł Komorowski, Jerzy Wójcik
Photography: Henryk Depczyk, Krzysztof Winiewicz, Jerzy Wójcik
Scenography: Jerzy Skrzepiński
Music: Jerzy Kurczewski
Cast: Zbigniew Cybulski, Ryszard Filipski, Roman Polański ("Mały"), Jadwiga Andrzejewska, Anna Ciepielewska, Katarzyna Karska, Barbara Rachwalska, Ewa Zdzieszyńska